Головною метою курсу є збагачення й удосконалення усного й писемного мовлення студентів, вироблення в них мовної майстерності. 

На заняттях із культури мови студенти мають  навчитися критично мислити, удосконалити уміння всебічно аналізувати мовознавчі питання і явища, висловлювати власні судження й робити особистий вибір, обґрунтовуючи свою позицію. Тільки в того студента, який навчився логічно мислити, буде і логічно правильне мовлення, адже культура мислення безпосередньо пов’язана з культурою мовлення.