Курс дошкільної педагогіки є ведучим в плані підготовки фахівців дошкільної освіти. Життєво важливо навчити студентів бачити зміни в дошкільній освіті в контексті загальнодержавної політики і розвиваючої науки про дитину, розуміти і правильно їх оцінювати; переконати студентів у нероздільності виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та сім'ї, озброїти їх сучасними науково-педагогічними підходами до вирішення завдань гармонійного розвитку дитини.

Завдання дисципліни:

 1. засвоєння студентами теоретичних основ виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку;

 2. оволодіння методами і формами організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;

 3. формування здатності до педагогічного осмислення явищ виховання і розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання.

 4. розвиток здатності до педагогічного прогнозування, самостійності, критичності мислення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • значення дошкільного дитинства в становленні особистості;

 • шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;

 • особливості та способи організації і здійснення навчально-виховної роботи в групах дітей раннього віку;

 • особливості та способи організації і здійснення навчально-виховної роботи в групах дітей дошкільного віку;

 • шляхи забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу та школи;

 • форми співпраці дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо забезпечення єдності у виховному процесі

вміти:

 • планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;

 • аналізувати програмно-методичні матеріали;

 • забезпечувати диференційований підхід в навчально-виховному процесі з урахуванням потреб, інтересів попереднього досвіду дітей;

 • використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ;

 • організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу;

 • добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва ігровою, трудовою, самостійною діяльністю дошкільників.