Мета курсу "Технології вивчання освітніх галузей в початковій школі" - ознайомити майбутнього вчителя із різноманіттям сучасних інноваційних технологій навчання учнів та поповнити методичний арсенал студентів викладання освітніх галузей у початковій школі найефективнішими формами організації та найдоцільнішими методами і прийомами навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку сучасної школи.

Програма курсу спрямована на засвоєння студентами теоретико-методичних основ змісту навчання у початкових класах, системою раціональних методів і прийомів навчання мови і читання молодших школярів, ознайомлення із сучасними освітніми технологіями в організації навчання, які дають змогу ефективно забезпечити розвиток і саморозвиток особистості молодшого школяра; ознайомлення з різними групами вітчизняних новітніх педагогічних технологій та з найбільш поширеними зарубіжними освітніми програмами та технологіями: "Критичне мислення", "Дебати", "VTS - Стратегія візуального мислення" "ТРВЗ-педагогіка" та підготовку до державної атестації спеціалістів початкової освіти.

Програмою, крім теоретичної підготовки, передбачено практичну підготовку студентів до впровадження новітніх технологій навчання молодших школярів мові й читанню. Вона містить цикл практичних і робіт, організацію самостійної діяльності студентів, які спрямовані на розвиток умінь планувати і проводити уроки в початкових класах із використанням сучасних інноваційних технологій навчання. З метою формування практичних умінь і навичок студентів передбачається виконання студентами системи індивідуальних творчих завдань, проведення ділових ігор, елементів тренінгів.