Аномалії у фізичному і інтелектуальному розвитку збіднюють можливості участі особистості у суспільному житті і значно ускладнюють її навчання та виховання.

Виховання і навчання дітей з вадами психофізичного розвитку входять до єдиної державної системи освіти. Науково обґрунтована система спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами, що діє в наш час, розв’язує як єдині із загальноосвітньою школою завдання, так і специфічні, котрі полягають у створенні найсприятливіших умов корекції психофізичного розвитку дитини.

Спеціальна педагогіка передбачає систему цілей, без досягнення яких не можлива соціалізація, самореалізація людини з обмеженими можливостями і які реалізуються через корекцію недоліків, їх компенсацію педагогічними засобами, а також реабілітацію, в першу чергу соціальну і особистісну.

Спеціальний курс «Основи дефектології та логопедії» має на меті:

–   сформувати поняття про особливості теорії і практики спеціальної освіти дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку, для яких освіта у звичайних педагогічних умовах, за допомогою загальнопедагогічних методів і засобів, утруднена або не можлива;

–   забезпечити необхідну теоретичну і практичну підготовку майбутніх фахівців з питань, пов’язаних із розумінням особливостей психофізичного розвитку, комплексного вивчення дітей різних категорій і системного підходу до організації корекційно-педагогічної допомоги.

Сформувати компетенції студентів:

–   збагатити знання про найпоширеніші дитячі відхилення (порушення слухового і зорового аналізаторів, інтелектуального й мовного розвитку);

–   розширити знання про комплексні порушення розвитку (сліпоглухі діти й діти з поєднанням сенсорного й інтелектуального дефектів);

–   визначити корекційні і компенсаторні можливості конкретної дитини в залежності від структури порушення, соціально-особистісних умов і прояву розладів;

–   виявляти дітей з особливими освітніми потребами  з наступним направленням їх через психолого-медико-педагогічні консультації до відповідних спеціальних закладів;

–   аналізувати причини виникнення того чи іншого психофізичного розладу, його особливості, методи виявлення і способи корекції.