Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є надання студентам загальнотеоретичних знань про адміністративне право, яке є фундаментальною галуззю українського права, розкрити сутність сучасних поглядів науковців стосовно предмета адміністративного права, історії становлення українського адміністративного права, проблематики суб’єктів адміністративного права.

Завдання вивчення курсу полягають у наступному:

- Вивчення складного комплексу суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, функціонування публічної виконавчої влади.

- Розкрити особливості функціонування та організації органів виконавчої влади, їх відносин між собою та іншими суб’єктами права –громадянами України, іноземцями, організаціями та установами, форми та методи діяльності органів виконавчої влади;

- Дослідити гарантії та способи забезпечення законності у діяльності органів державного управління;

- Визначити підстави та особливості адміністративної відповідальності;

- З’ясувати порядок розгляду адміністративних справ;

- Охарактеризувати особливості організації управління в адміністративно-політичній, соціально-культурній та економічній сферах державного управління.