Дисципліна “Податковий менеджмент” орієнтована на опанування студентами сучасних методик управління податковими відносинами і належить до нормативних навчальних дисциплін програми професійної підготовки магістрів з фінансів.

             Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії та практики податкового менеджменту, особливостей його функціонування в Україні.