Дисципліна «Платформи корпоративних інформаційних систем» викладається на рівні бакалавр напряму підготовки «6.040302 Інформатика».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи за засоби проектування та реалізації розподілених корпоративних інформаційних систем.