1. Мета і завдання вивчення курсу

Курс створено спеціально для магістрантів, які вивчають англійську мову як другу спеціальність.

Теоретичний матеріал подано у мінімальному обсязі й включає основні відомості по курсам :

 • Історія англійської мови”;

 • Лексикологія англійської мови”;

 • Теоретична фонетика англійської мови”;

 • Теоретична граматика англійської мови”;

 • Стилістика англійської мови”.

Курс „Теоретичний курс англійської мови” дозволить магістрантам набути власний досвід застосування теорії мови на практиці. Ця навичка буде корисною в подальшій самостійній роботі над мовою для розвитку самостійної критичної думки. Більш того, така підготовка дозволить майбутньому викладачеві краще оволодіти методикою навчання англійської мови.

Викладання курсу проводиться англійською мовою із використанням автентичних джерел.

Мета курсу: Надання теоретичних відомостей/положень, які повинні стимулювати самостійний активний підхід магістрантів до осмислення складних явищ в різних умовах функціонування мови.

Завдання курсу:

 • Розширити знання магістрантів з теоретичних дисциплін: „Історія англійської мови”, „Лексикологія англійської мови”, „Теоретична фонетика англійської мови”, „Теоретична граматика англійської мови”, „Стилістика англійської мови”.

 • Ознайомити магістрантів з досягненнями вітчизняних і зарубіжних мовознавців.

 • Систематизувати елементи теорій англійської мови, засвоєних магістрантами при вивченні нормативного курсу, й дати їм на його основі більш повне уявлення про ці компоненти.

 • Ознайомити магістрантів (у загальному плані) з сучасними методами дослідження у галузі теоретичних дисциплін.

 • Ознайомити магістрантів із застосуванням теоретичних положень курсу у викладанні англійської мови.

Вимоги до оволодіння теоретичним курсом англійської мови

Уміти:

 • визначати основні етапи розвитку англійської мови; розпізнавати давньоанглійські та середньо англійські тексти

 • визначати етимологічний склад й стильові прошарки словарного складу англійської мови; аналізувати словотворення, семантологію, фразеологію, синонімію і антонімію сучасної англійської мови

 • систематизувати елементи фонетичної теорії; визначати компоненти фонетичної будови сучасної англійської мови; аналізувати проблеми англійської фонетики; застосовувати теоретичний курс у викладанні англійської мови

 • визначати загальні принципи, які знаходяться в основі граматичної будови англійської мови; аналізувати специфіку рівнів структури мови; характеризувати парадигматичний аспект співвідношення елементів мови; осмислювати зв’язок елементів мови різних рівнів з побудовою тексту

 • визначати загальні проблеми стилістики і її зв’язок з іншими дисциплінами; свідомо підходити до художнього тексту як в цілому, розглядаючи його в єдності форми й ідейного змісту; аналізувати виражальні й образотворчі засоби на лінгвістичній базі