1. Мета викладання дисциплін – дати студентам загальне уявлення про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого соціокультурного варіювання, а також про історію, культуру, політичну структуру, особливості національного характеру та спосіб життя, систему освіти таких англомовних країн, як Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія.

2. Завдання вивчення дисципліни

– дати студентам знання про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого та соціокультурного варіювання;

– знайомити студентів з національними особливостями культури англомовних країн, з їх політичною структурою, особливостями національного характеру та способу життя, системою освіти;

– розширювати знання студентів про англомовні країни;

– виховувати у студентів толерантність до іншої культури, повагу до національних традицій народів англомовних країн.

3. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: лінгвістика, теоретичний курс англійської мови, література Англії та США, практичний курс англійської мови.