Навчальний курс "Основи наукових літературознавчих досліджень" має на меті формування компетентностей особистості в процесі науково-дослідницької діяльності, зокрема в сфері українського літературознавства та фольклористики. Пропоновані матеріали розраховані на ознайомлення зі специфікою науково-дослідницької роботи, розширення системи знань з теорії літератури та удосконалення навичок пошуково-дослідницької діяльності. Під час вивчення курсу студенти опанують основними засадами наукової діяльності та методами літературознавчих досліджень; проаналізують вимоги до написання різних видів студентських наукових робіт, будову наукової роботи та вимоги щодо її оформлення. Обов'язковою  складовою "ОНЛД" є практичне опрацювання етапів написання та захисту наукової роботи, а саме: тезування, систематизація наукової літератури; структурування та оформлення роботи відповідно до вимог; формулювання висновків наукового дослідження; складання плану захисту власного наукового дослідження.