Мета:

  • ознайомлення студентів з предметом, специфікою, історією виникнення та основною проблематикою психологічного консультування;

  • вивчення, аналіз основних принципів та алгоритму надання психологічної допомоги під час психологічного консультування

  • опанування інструментарієм психологічного консультування.

Завдання:

 • поглибити соціально-психологічну підготовку студентів, їх знання у сфері надання практичної психологічної допомоги;

 • сформувати уявлення про модель ефективного консультанта та можливості її доповнення;

 • навчити студентів забезпечувати емоційну та екзистенційну підтримку клієнта, здійснювати ґрунтовний аналіз проблеми, інтерпретувати та відображати основний зміст висловлювань клієнта;

 • сприяти оволодінню основними методами і техніками психоконсультативної роботи, формуванню толерантного ставлення, заснованого на конструктивному аналізі та системному підході до розуміння проблеми клієнта;

 • сприяти отриманню студентами професійних знань щодо спеціальних проблем психологічного консультування та особливостей консультування клієнтів у кризових станах.