Основна мета курсу полягає у формуванні методичної культури майбутнього вчителя початкової школи,  який зможе організувати урок інформатики у своєму класі.

Мета курсу “Методика навчання інформатики” – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для навчання основам інформатики та обчислювальної техніки, ефективного використання засобів сучасної інформаційної технології при викладанні інших предметів, для управління навчальним процесом, при його підготовці, супроводі, аналізові, коригуванні, для формування через предмет інформатики елементів інформаційної та загальної культури учнів початкових класів, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру.