Мета: засвоєння студентами основ і системи соціально-психологічних знань, формування умінь і навичок аналізу соціально-психологічних явищ життя та культури, оволодіння психодіагностичними методиками науково-практичного дослідження соціально-психологічних явищ.

Завдання:

  1. Забезпечити засвоєння студентами, систематичних знань і уявлень про основні принципи, закономірності та механізми соціально-психологічних явищ.

  2. Сформувати у студентів уміння й навички аналізу, розуміння та інтерпретації соціально-психологічних явищ у різних сферах людського життя й діяльності.

  3. Допомогти студентам в оволодінні уміннями й навичками аналізу і використання основних методів соціально-психологічного дослідження.

  4. Сприяти в оволодінні студентами уміннями і навичками роботи з науково-практичною літературою.