Мета розкрити сутність сучасних уявлень щодо витоків індивідуальних варіацій психіки (середовища, спадковості), класичних і сучасних типологій індивідуальності; психічні ознаки різної природи (формально-динамічні, предметно-змістові, духовно-світоглядні), їх взаємодію й розвиток.

Завдання:

1) сформувати у студентів поняття про концептуальне уявлення системи координат диференційної психології у зв’язку із іншими галузями психологічної науки;

2) сформувати гуманістичне ставлення до предмету диференційної психології, що припускає визначення явища, що розглядається саме на підставі ідіографічного підходу, тобто виходячи з підвалин унікальності об’єкту дослідження, цінності індивідуальних особливостей;

3) забезпечення психологічного компетентного супроводу життєздійснення особистості;

4) формування диференційно-психологічної компетентності.