Мета викладання дисципліни “Історія психології” полягає в ознайомленні майбутніх практичних психологів з основними етапами розвитку психології як науки, у розкритті сутності основних напрямків зарубіжної та вітчизняної психології, у сприянні узагальнення отриманих знань у наукову систему.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Вивчити закономірності розвитку знань про психіку, визначити типову для кожної епохи картину психічного життя і закономірності зміни та перетворення одних категорій і понять на інші.

2. Розкрити взаємозв’язок психології з іншими науками від яких залежать її досягнення.

3. Виявити залежність зародження і сприймання знань від соціокультурного контексту, від ідеологічного впливу і запиту суспільства.

4. Дослідити роль особистості, її індивідуального шляху в становленні психології.

5. Розкрити сутність основних напрямків зарубіжної та вітчизняної психології.