Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психокорекції» є ознайомлення майбутніх практичних психологів з основами психокорекції, засвоєння і відпрацювання комплексу способів і прийомів психокорекції учнів в умовах індивідуальної та групової роботи.

Завданнями вивчення дисципліни «Основи психокорекції» є :

  • Засвоїти зміст основних теоретичних підходів та напрямків психокорекційної роботи;

  • засвоїти основні методи психокорекційної роботи;

  • оволодіти умінням складати моделі психологічної допомоги та корекційно-розвивальні програми; підготовити згідно вимог необхідні для проведення занять стимульні та наочні матеріали;

  • оволодіти навичками проведення корекційно-розвивальної роботи та написання протоколів її проведення;

  • ознайомитись з основними видами корекційних груп, специфікою їх завдань, особливостями організації їх діяльності;

  • сформувати уміння аналізувати корекційно-розвивальні заняття, користуючись методиками протокольної фіксації процесів групової взаємодії, щоденникових записів, рефлексії проведеної роботи;

  • навчитись визначати ефективність проведеної корекційно-розвивальної роботи.