Навчальна програма курсу «Проективні методи в психології» розроблена з урахуванням вимог щодо удосконалення підготовки психологів, які повинні вміти здійснювати психодіагностичну роботу у всіх сферах їх практичної діяльності.

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами проективних методів, формування навичок самостійного проведення проективних методик.

У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитися із специфікою проективних методів як невідємної частини діяльності практичного психолога. Засвоєння змісту матеріалу дисципліни “Проективні методи в психології” передбачає ознайомлення з первинними елементами проективного методу, його теоретичними принципами, етапами проведення, прийомами обробки, представлення результатів та їх аналізу. Значення курсу полягає також у сприянні розвитку рис справжнього науковця, творчих здібностей, допитливості, теоретичного та практичного мислення, розширенні наукового кругозору.