Курс призначений для засвоєння матеріалу з фонетики, фонології, морфонології, орфоепії, графіки, орфографії сучасної української літературної мови