Мета навчальної дисципліни: збагачення знань майбутніх учителів фізичної культури з основ проектування, будівництва, обліку та експлуатації спортивних споруд; ознайомлення з найважливішими вимогами, що висуваються до спортивних споруд критого і відкритого типу, навчального обладнання та спортивного інвентарю.

Завдання вивчення дисципліни:

 • оволодіти загальними основами проектування спортивних споруд;

 • вивчити особливості будівництва відкритих спортивних споруд;

 • опанувати основи експлуатації спортивних споруд на основі знань про гігієнічні вимоги до освітлення, опалення, вентиляції; правила техніки безпеки; вимоги до інвентарю та обладнання;

 • вивчити розміри, розмітку і обладнання спортивних споруд для загальноосвітніх шкіл;

 • засвоїти технологію виконання розмітки критих і відкритих спортивних споруд відповідно до діючих правил змагань з певних видів спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • класифікацію, категорії і структуру спортивних споруд;

 • основи проектування (типи проектів, стадії проектування);

 • особливості організації робіт у процесі будівництва відкритих спортивних споруд;

 • відомості, які містяться у паспорті спортивної споруди;

 • гігієнічні вимоги до освітлення, вентиляції і опалення спортивних споруд;

 • основні розміри, розмітку і обладнання майданчиків і полів для спортивних ігор;

 • основні розміри розмітку і обладнання легкоатлетичних спортивних споруд;

 • класифікацію, характеристику і обладнання спортивних споруд для водних видів спорту;

 • основні вимоги до залів, снарядів й інвентарю зі спортивної гімнастики;

вміти:

 • створювати матеріально-технічну базу для забезпечення процесу фізичного виховання з урахуванням можливостей її використання під час занять з різними віковими групами школярів;

 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої при проведенні занять з фізичного виховання;

 • виконувати розмітку спортивних майданчиків, футбольного поля, легкоатлетичних спортивних споруд тощо.

Форма контролю – залік.