У процесі вивчення дисципліни студент ознайомиться зі специфікою розвитку літературознавчої думки у світі й Україні від найдавніших часів до сьогодення, з фундаментальними працями в галузі оцінки художньої творчості, літературознавчою методологією, науковими школами і напрямками літературознавства.