Мета і завдання курсу. Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування професійних та методичних компетенцій щодо організації та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з зимових видів спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

формування у студенів знання історії сучасного стану розвитку зимових видів спорту, основних правил змагань;

теорія і методика зимових видів спорту передбачає підготовку кваліфікованих викладачів з фізичного виховання та оволодіння необхідними знаннями навчання і тренування з видів лижного спорту, ковзанярського спорту;

проведення навчально-тренувальних занять в секціях лижного та ковзанярського спорту, колективах фізичної культури, ДЮСШ;

в організації та проведенні змагань;

сприяння та підготовці майбутніх спеціалістів в області фізичної культури та спорту.

Завдання:

оволодіти технікою пересування на ковзанах та лижах;

оволодіти основами методики навчання в зимових видах спорту;

оволодіти навиками організації та проведення змагань з зимових видів спорту;

оволодіти методикою розвитку фізичних якостей;

оволодіти методикою побудови навчальних занять з зимових видів спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

історію розвитку зимових видів спорту на Україні;

значення зимового спорту в системі фізичного виховання;

види зимових видів спорту;

основи техніки лижного та ковзанярського спорту;

основи методики навчання в зимових видах спорту;

організацію та проведення змагань з лижних та ковзанярських перегонів;

методику розвитку фізичних якостей;

техніку безпеки та профілактику на заняттях з зимових видів спорту;

вміти:

володіти технікою класичних ходів на лижах та техніка старту та поворотів, гальмування руху по прямій на ковзанах;

володіти технікою способів подолання підйомів, спусків і поворотів на лижах в русі;

володіти методикою навчання зимових видів спорту;

підготувати інвентар до занять;

надати першу медичну допомогу.

Форма контролю – залік.