Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування професійних та методичних компетенцій щодо організації та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з лижного спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

формування у студенів знання історії сучасного стану розвитку лижного спорту, основних правил змагань;

теорія і методика викладання лижних видів спорту передбачає підготовку кваліфікованих викладачів з фізичного виховання та оволодіння необхідними знаннями навчання і тренування з видів лижного спорту;

проведення навчально-тренувальних занять в секціях лижного спорту, колективах фізичної культури, ДЮСШ;

в організації та проведенні змагань;

сприяння та підготовці майбутніх спеціалістів в області фізичної культури та спорту.

Завдання:

оволодіти технікою лижних ходів (класичним, ковзанярським);

оволодіти основами методики навчання в лижних видах спорту;

оволодіти навиками організації та проведення змагань з лижних перегонів;

оволодіти методикою розвитку фізичних якостей;

оволодіти методикою побудови навчальних занять з лижних перегонів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

історію розвитку лижного спорту на Україні;

значення лижного спорту в системі фізичного виховання;

види лижного спорту;

основи техніки лижного спорту;

основи методики навчання в лижному спорті;

організацію та проведення змагань з лижних перегонів;

методику розвитку фізичних якостей;

техніку безпеки та профілактику на заняттях з лижного спорту;

вміти:

володіти технікою класичних та ковзанярських лижних ходів;

володіти технікою способів подолання підйомів, спусків і поворотів на лижах в русі;

володіти методикою навчання лижного спорту;

підготувати інвентар до занять;

надати першу медичну допомогу.

Форма контролю – залік.