Курс призначений для студентів спеціальності: Фізичне виховання. Під час вивчення курсу студенти оволодівають базовими заннями техніки та методики спортивних спосбів плдавання, навчаються здійснювати першу допомогу на воді.