Мета навчальної дисципліни: забезпечити оволодіння професійними компетентностями з теорії і методики викладання спортивного і прикладного плавання для самостійної педагогічної роботи.

Завдання вивчення дисципліни:

ознайомити з особливостями процесу формування рухової навички у людини, метою та завданнями початкового навчання плаванню;

ознайомити з основними принципами, методами та засобами початкового навчання плаванню, особливостями процесу комплектування навчальних груп;

вивчити основні системи початкового навчанню плаванню, особливості їх застосування;

вивчити етапи початкового навчання плаванню, методичні послідовності вивчення техніки окремого способу плавання, окремого елементу способу плавання, техніки спортивних способів плавання;

вивчити методичні особливості планування та проведення навчальних занять з плавання, а також особливості організації та планування процесу початкового навчання плавання різного контингенту людей;

оволодіти технікою спортивних і прикладних способів плавання;

оволодіти методикою початкового навчання плаванню;

ознайомити з прикладними способами плавання плаванню;

ознайомити з основними принципами, методами та засобами початкового навчання прикладних способів плавання;

вивчити основні способи транспортування потерпілого та звільнення від його захватів;

вивчити етапи першої долікарської допомоги потерпілим на водоймах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

теоретичні й методичні основи викладання плавання;

зміст, форми організації і методику проведення занять з плавання;

особливості проведення занять з різними віковими групами;

методику початкового навчання плаванню;

методику організації і проведення змагань;

прийоми звільнення від захватів та транспортування потерпілого;

теоретичні й методичні основи викладання плавання на відкритих водоймах;

техніку спортивних і прикладних способів плавання та пірнання;

послідовність дій при рятуванні потерпілого;

правильне використання рятувальних засобів;

прийоми звільнення від захватів та транспортування потерпілого;

етапів надання першої допомоги постраждалим;

способи долання водних перешкод.

вміти:

показати й проаналізувати техніку виконання способів плавання;

добирати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи для навчання спортивних і прикладних способів плавання;

виявляти помилки у техніці плавання та знаходити шляхи її виправлення;

добирати завдання на урок, виходячи з навчального матеріалу;

підготувати план-конспект уроку, провести фрагмент уроку;

дати аналіз проведеного уроку;

планувати роботу в оздоровчих таборах, санаторіях, домах відпочинку з різними віковими групами;

уміти підготувати документацію для проведення змагань;

уміти організувати і проводити водні свята;

показати й проаналізувати техніку виконання спортивних і прикладних способів плавання;

володіти прикладними способами плавання та різновидами пірнання;

володіти технікою прийомів від захватів та транспортування потерпілого;

піднімати з дна басейну важкі предмети.

Форма підсумкового контролю – екзамен.