Курс призначений для студентів спеціальності: Фізичне виховання. Під час вивчення курсу студенти оволодівають базовими заннями з терії і методики суддівства у спортивних іграх та методикою викладання уроку зі спортивних ігор у школі.