Мета ознайомлення студентів з основними періодами та етапами фізичної реабілітації, руховими режимами, які необхідні вчителю фізичної культури, тренеру, фахівцю з фізичної реабілітації. Фахівець з фізичного виховання повинен не тільки володіти навичками застосування засобів фізичної реабілітації, але й знати специфіку перебігу захворювань, механізм дії засобів фізичної реабілітації на організм людини, показання та протипоказання щодо їх застосування.

Завдання:

– закласти базові знання, навички та вміння щодо основ фізичної реабілітації у фізичному вихованні (клініко-фізіологічне обґрунтування лікувального застосування фізичних вправ, показання і протипоказання для призначення лікувальної гімнастики, засоби фізичної реабілітації, форми і методи лікувальної фізичної культури, рухові режими, види масажу, механізм дії масажу на організм людини, фізіотерапевтичні процедури);

– ознайомлення студентів з особливостями проведення фізичної реабілітації в клініці внутрішніх захворювань та в травматології;

ознайомлення студентів з видами масажу та механізмом дії масажу на організм людини (показання і протипоказання до проведення масажу);

– ознайомлення студентів з видами фізіотерапевтичних процедур (показання і протипоказання до їх проведення);

– розучування комплексів вправ з лікувальної гімнастики із застосуванням полегшених вихідних положень під час виконання вправ (за допомогою інструктора і самостійно);

– закріплення самостійного виконання студентами комплексів вправ з лікувальної гімнастики (з коментарем).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні періоди та етапи фізичної реабілітації, рухові режими, механізм впливу фізичних вправ з лікувальної метою на організм людини, основні форми, методи і засоби лікувальної гімнастики, масажу та фізіотерапевтичних процедур;

вміти: використовувати різні засоби фізичної реабілітації в клініці внутрішніх захворювань і в травматології.

Форма підсумкового контролю – залік.