Мета навчальної дисципліни „Етнопсихологія”:

 1. Розширення знань майбутніх психологів з питань національно-психологічних властивостей людини, етнічної культури, способу життя, вдачі (ментальності).

 2. Розкриття соціально-психологічних механізмів творення й розвитку нації, характеристика психологічних ознак етносу.

 3. Розуміння дії етнопсихології як суспільного чинника, що дає змогу повніше реалізувати ідею розбудови демократичної держави на цивілізованих, гуманістичних засадах.

 4. Ознайомлення студентів з етнопсихологічними, етнокультурними та етносоціальними процесами, які відбуваються у сучасному суспільстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Етнопсихологія” є:

 1. Озброїти майбутніх психологів знаннями з питань етнічної психології.

 2. Формувати у студентів вміння аналізувати психологічні та педагогічні ситуації, внутрішні етнопсихічні явища особистості, застосовувати психологічні знання на практиці, у процесі практичної роботи, проводити наукові дослідження.

 3. Розширити світоглядні позиції майбутніх психологів при визначенні структурної єдності і практичної спрямованості знань та вмінь студентів.

 4. Формувати психологічну готовність молоді до творчої життєдіяльності в кроскультурному просторі.

 5. Сприяти розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфер діяльності майбутніх фахівців

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • предмет і завдання етнопсихології;

 • методи дослідження у етнопсихології;

 • основні поняття етнопсихології;

 • основні динамічні характеристики етносу;

 • види етнічних конфліктів та стадії їх розвитку;

 • шляхи подолання етнічних конфліктів;

 • етнопсихологічні особливості ділового спілкування.

Крім того студенти повинні уміти:

 • застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології;

 • використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних особливостей етносу;

 • аналізувати психологічні та педагогічні ситуації, внутрішні етнопсихічні явища особистості,

 • застосовувати психологічні знання на практиці, у процесі практичної роботи,