Мета курсу «Психологія впливу» – особливостями та механізмами психологічного впливу.

Завдання:

1. Ознайомити студентів із змістом та основними видами психологічного впливу, особливостями психологічного впливу в діловому спілкуванні.

2. Сформувати в студентів уявлення про методи конструктивного здійснення та протистояння впливу.

3. Ознайомити студентів з практичними методами розвитку особистісної здатності ефективно впливати на інших.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: зміст та суттєві характеристики психологічного впливу, види і психологічні основи впливу, орієнтуватись у напрямках психологічних досліджень явища впливу, знати правила ефективного здійснення впливу у діловому спілкуванні, концепції соціального впливу, розуміти роль соціальних чинників психологічного впливу у міжособистісній, особистісно-груповій та міжгруповій взаємодії.

вміти: протистояти маніпулятивній аргументації, протистояти сугестивному впливу через самостійність та критичність мислення, складати програму психологічного дослідження явища впливу, використовувати психодіагностичні методики з метою вивчення явища психологічного впливу, здобути навички публічного виступу, ведення телефонної бесіди.