Основна мета курсу «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження» ознайомити студентів із зразками літератури цього періоду, дати уявлення про світовий літературний процес, з'ясувати національні особливості літератури різних країн, виробити вміння використовувати літературознавчий інструментарій під час аналізу тексту; зорієнтувати майбутніх вчителів-філологів на професійне застосування набутих знань.