Заявка на створення курсу

Розділ призначено для подання заявки на створення курсу.

Сторінка: ()  1 ...  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666 ...770   ()
Нікітіна Олена Олександрівна
Назва курсу: Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
Спеціальність: 6.010101 Дошкільна освіта
Автор курсу: Нікітіна Олена Олександрівна
Викладачі курсу:
Асистенти курсу:
Курс: 0
Кількість тем або тижнів: 12
Категорія: Факультет педагогіки та психології
Формат курсу: формат структура
Дата створення: 27 березень 2017
Дата виконання: 28 березень 2017
Група(и), факультет(и):

Курс «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень» складає одну із змістових ліній професійної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу в педагогічному університеті за кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Концептуальними положеннями навчання студентів психолого-педагогічного факультету з даного курсу є підготовка студента до засвоєння основних методологічних, психолого-педагогічних, методичних засад доматематичної підготовки дітей дошкільного віку та використання знань, які набули студенти при вивченні інших дисциплін; оволодіння студентами змістом математичної освіти в дошкільних закладах освіти на основі Базового компонента дошкільної освіти, програмами „Я у світі”, «Впевнений старт», «Дитина» та дидактичними засадами організації процесу навчання математики дітей дошкільного; методами, формами та засобами доматематичної діяльності вихованців. Курс спрямований на формування у студентів інтересу до майбутньої професії, активної позиції, розвиток творчості та критичного мислення, оцінних суджень щодо різноманітних методичних позицій у викладанні математики в дошкільних закладах освіти.

Примітка:
Сторінка: ()  1 ...  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666 ...770   ()